תקנון

תקנון

 

האתר/חברה הוקם במטרה לספק ללקוחות ולגולשים פלטפורמה נוחה ומאובטחת לרכוש את הפריטים המוצגים באתר/חברה. כמו כן, האתר/חברה מספק מידע אודות הפריטים הייחודיים המוצעים לרכישה באתר/חברה.

 

 1. השימוש באתר/חברה:

1.1. תקנון ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינך, בין אם באופן פרטי ובין באמצעות תאגיד (״אתה״) לבין האתר/חברה בנוגע לגלישה ושימוש באתר/חברה בכל מחשב או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב. כמו כן הם חלים על השימוש באתר/חברה, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים לרבות גישה לאתר/חברה באמצעות הטלפון, אפליקציה או על אמצעי אחר. קרא את התקנון ותנאי השימוש בקפידה, שכן הגלישה באתר/חברה וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״).

1.2. במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין כל תרגום לשפה אחרת, הגרסה בשפה העברית תגבר בכל עניין משפטי או שאלה של פרשנות או אחרת.

1.3. האתר/חברה שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. אנו נעדכן בנוגע לשינויים בתקנון על ידי עדכון "העדכון האחרון״ בתקנון ואתה מוותר על כל זכות לקבל הודעה על שינויים כאמור.

1.4. הרכישה באתר/חברה מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד. 1.5. האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון נקבה ו/או זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 1. קניין רוחני:

2.1. אלא אם צוין במפורש אחרת, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר/חברה, לרבות, עיצובים, תמונות, מאגרי מידע, תוכנות, קוד, שמע, וידאו, טקסט (״התוכן״) וכן סמלילים, סימני מסחר וכיו״ב (״הסימנים״) הם בבעלות האתר/חברה בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה לאתר/חברה או נתן רישיון לאתר/חברה לעשות שימוש על פי דין בתכנים או בסימנים ובכלל זה שותפיו העסקיים של האתר/חברה.

2.2. התוכן והסימנים ניתנים כמו שהם ״AS IS״ לשימוש אישי בלבד. אלא אם צוין במפורש אחרת, אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר/חברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן).

2.3. בתנאי שאתה זכאי לגלוש באתר/חברה, האתר/חברה מקנה לך רישיון מוגבל לשימוש בו ולהורדת או הדפסת עותק של כל חלק מהתוכן אליו ניתנה גישה ראויה לשימוש אישי בלבד, שאינו מסחרי.

 1. הצהרות משתמש:

3.1. בעת גלישה באתר/חברה, אתה מתחייב ומצהיר כדלקמן: (1) הגלישה באתר/חברה והשימוש הם באחריותך הבלעדית; (2) הפרטים שהזנת בעת השארת הפרטים ורכישה באתר/חברה הם נכונים, עדכניים, מדיוקים ומלאים; (3) ככל ויהיה בכך צורך, במקרה של שינוי פרטים תעדכנם בפנייה לאתר/חברה; (4) הנך בעל כשירות משפטית ואתה מסכים לתנאי התקנון; (5) לא תעשה שימוש באתר/חברה באמצעים אוטומטיים או לא אנושיים, בין אם באמצעות BOT, סקריפט או בכל דרך אחרת; (6) לא תעשה שימוש בלתי חוקי באתר/חברה; (7) השימוש שלך באתר/חברה לא יפר כל חוק או תקנה רלוונטיים.

3.2. האתר/חברה רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר/חברה לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר/חברה לחסום גישתו אליו או חלקה אם בעת השארת פרטים באתר/חברה נמסרו במתכוון פרטים שגויים, לא עדכניים או לא מלאים.

 1. פעילות אסורה באתר/חברה:

4.1. אינך רשאי להשתמש באתר/חברה אלא למטרות שלשמן הוא נועד. השימוש באתר/חברה מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שיאושרו בכתב על ידי האתר/חברה באופן ספציפי.

4.2. כמשתמש האתר/חברה, אתה מסכים שלא:

4.2.1. לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאתר/חברה כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך ללא אישור מראש ובכתב מהאתר/חברה;

4.2.2. לעשות כל שימוש בעיצובי האתר/חברה;

4.2.3. לעשות שימוש לא מורשה באתר/חברה, לרבות איסוף כתובות דוא"ל וכיו״ב באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא"ל באמצעים אוטומטיים;

4.2.4. לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחה האתר/חברה, לרבות שימוש ביישומים המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;

4.2.5. להונות או להטעות את האתר/חברה ו/או את משתמשיו;

4.2.6. לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האתר/חברה או להגיש דוחות כוזבים בנוגע לשימוש באתר/חברה;

4.2.7. לעשות שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;

4.2.8. לנסות להתחזות לאדם אחר;

4.2.9. להשתמש במידע שהתקבל באתר/חברה על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;

4.2.10. להשתמש באתר/חברה כחלק מכל מאמץ להתחרות באתר/חברה;

4.2.11. לאחזר, לפענח או להנדס לאחור חלק מהאתר/חברה, אפשרות באתר/חברה או יישום באתר/חברה;

4.2.12. להטריד, להפחיד או לאיים על כל אחד מעובדי או סוכני האתר/חברה;

4.2.13. למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן;

4.2.14. להעתיק או להתאים את קוד האתר/חברה או חלק ממנו, כולל אך לא רק Flash, PHP, HTML, JavaScript או קוד אחר;

4.2.15. להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר אחר, כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באתר/חברה;

4.2.16. לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאתר/חברה, בהתאם לשיקול דעתו של האתר/חברה; 4.2.17. להשתמש באתר/חברה באופן שאינו עולה בקנה אחד החוק, התקנות והפסיקה.

4.3. כל שימוש באתר/חברה תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך לשימוש באתר/חברה.

 1. תוכן צדדים שלישיים:

5.1. האתר/חברה רשאי להשתמש בקישורים לאתר/חברהים אחרים("אתר/חברהי צד שלישי")וכן במאמרים, תמונות, טקסט, גרפיקה, תמונות, עיצובים, מוסיקה, סאונד, וידאו, מידע, אפליקציות, תוכנה ותכנים או פריטים אחרים השייכים או שמקורם באתר/חברהי צד שלישי ("תוכן של צד שלישי").Third-Party Contentאתר/חברהי צד שלישי ותוכן של צד שלישי אינם נחקרים, מנוטרים, או נבדקים על ידי האתר/חברה והאתר/חברה לא אחראי לתוכן של צד שלישי שפורסם דרך האתר/חברה, שהגעת אליו דרך האתר/חברה, שזמין דרך האתר/חברה או מותקן בו, כולל תוכן, חוות דעת, אמינות, נוהלי פרטיות או מדיניות אחרת של או כלולים באתר/חברהי שלישי או בתוכן של צד שלישי. שימוש בקישור או התרת שימוש או התקנה של אתר/חברהים של צד שלישי או כל תוכן של צד שלישי כלשהו אינה מרמזת על אישור או אישור לכך על ידינו.

5.2. האתר/חברה לא לוקח אחריות על כל רכישה שתבצע מאתר/חברהי צד שלישי או מחברות אחרות אשר יבוצעו ויהיו בתוקף באופן בלעדי בינך לבין הצד השלישי הרלוונטי.

 1. ניהול האתר/חברה:

6.1. אנו שומרים לעצמנו את הזכות: (1) לפקח על הפרות של תקנון זה; (2) לנקוט בפעולה משפטית כנגד כל מי שמפר את הוראות החוק או הוראות תקנון זה, לשיקול דעתו הבלעדי של האתר/חברה, לרבות, ללא הגבלה, דיווח על המשתמש לרשויות אכיפת החוק; (3) לסרב, להגביל גישה, להגביל זמינות, או להשבית (ככל שניתן מבחינה טכנולוגית) כל תרומה שלך לאתר/חברה או כל חלק ממנה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר/חברה וללא הגבלה; וכן (4) לנהל את האתר/חברה באופן שיגן על זכויותיו ורכושו ויקל על תפקודו התקין.

 1. מדיניות פרטיות:

7.1. על מנת לספק שירות איכותי, אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלך, ובין היתר, מידע על השימוש שלך באתר/חברה ומידע על המכשיר הנייד שלך או המחשב ("המידע הנאסף באתר/חברה"). המידע הנאסף באתר/חברה עשוי לשמש את האתר/חברה לצרכים הבאים:

7.1.1. לספק לך שירותים ולשפר את האתר/חברה ו/או את השירותים;

7.1.2. תפעולו התקין של האתר/חברה;

7.1.3. לנתח את ולנהל את האתר/חברה באופן תקין;

7.1.4. שיפור שירות הלקוחות של האתר/חברה;

7.1.5. ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר/חברה או לשירות.

7.2. בעת השימוש באתר/חברה, האתר/חברה עשוי לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי. לדוגמה:

7.2.1. כתובת ה- IP שלך, פרוטוקול האינטרנט, ספק האינטרנט או הדפדפן וסוג המכשיר ממנו אתה גולש;

7.2.2. הקלטת הפעילות שלך באתר/חברה או תרשים העמודים בהם ביקרת;

7.2.3. שימוש בעוגיות על מנת לזהות את המכשיר ממנו אתה גולש. קובץ עוגיות הם קובץ טקסט קטן שאתר/חברה, יישום מקוון או דואר אלקטרוני עשויים לשמור בדפדפן האינטרנט ו/או בכונן הקשיח של המחשב לשימוש בביקורים הבאים באתר/חברה;

7.2.4. מידע שתזין, תשתף או שניתן להשיג מהשימוש שלך באתר/חברה.

7.1.5. ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר/חברה או לשירות.

7.3. אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים, למעט מידע רגיש כגון מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות וכיו״ב, כולל עם שותפינו העסקיים ונותני שירותים.

7.4. דוגמאות לפעולות שנותני שירותים עשויים לבצע הכרוכים במידע שלך:

7.4.1. לפתח ולתחזק את האתר/חברה;

7.4.2. לצבור מידע על לקוחות ו/או גולשים ולשפר את שירות הלקוחות. לאחר מכן, האתר/חברה עשוי לשתף מידע כאמור עם שותפי שיווק פוטנציאליים ומפרסמים.

7.5. לנותני שירותים ושותפים עסקיים כאמור ניתנת גישה לכל או לחלק מהמידע שלך, והם עשויים להשתמש בעוגיות (כהגדרתן לעיל) או בטכנולוגיית איסוף אחרות.

 1. 8. הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:

8.1. גולש שהשאיר פרטים באתר/חברה ומצורף לרשימת הדיוור של האתר/חברה, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר/חברה מעת לעת.

8.2. על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן.

8.3. אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר/חברה שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.

8.4. בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה. מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר/חברה.

8.5. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר/חברה, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר/חברה.

8.6. האתר/חברה לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר/חברה המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.

8.7. השארת פרטים באתר/חברה ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.

8.8. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 ("חוק התקשורת").

8.9. מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על "להסרה מרשימת התפוצה" שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה בדוא"ל לאתר/חברה. כל עוד לא הסירו עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר/חברה, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.

 8.10. האתר/חברה רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר/חברה ו/או לבטל את רישומו לרשימת הדיוור לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר/חברה למנוע גלישת גולש ו/או לבטל רישום לרשימת הדיוור, או לחסום גישה אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:

8.10.1. אם בעת השארת הפרטים נמסרו במתכוון פרטים שגויים;

8.10.2. במקרה שנעשה שימוש באתר/חברה לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

8.10.3. במקרה שנעשה שימוש באתר/חברה בניסיון להתחרות באתר/חברה;

8.10.4. אם הופרו תנאי שימוש אלה;

8.10.5. אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים להמשיך ולהשתמש באתר/חברה בכל דרך שהיא.

8.11. אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לשירות המוצע בו. 8.12. הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.

8.13. הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר/חברה, לרבות בקשר למיקומן באתר/חברה. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישי, לאתר/חברה אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות, אמיתות תוכנן וסדר הופעתן.

 1. הפרת זכויות יוצרים:

9.1. אנו מכבדים את זכויות הקניין של אחרים. אם אתה מאמין כי מידע או תוכן באתר/חברה מפר את זכויות קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה.

 1. סיום:

10.1. תנאי תקנון זה יישארו בתוקפם בעת השימוש באתר/חברה. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, האתר/חברה שומר על זכותו למנוע מכל גולש את השימוש באתר/חברה (לרבות חסימת כתובות IP מסוימות), מכל סיבה או נימוק שהוא (מבלי שיצטרך לספק סיבה או נימוק), בשיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שיהיה אחראי לנזק כלשהו עקב החלטתו. כמו כן, האתר/חברה רשאי להפסיק את השימוש שלך בו וכל תוכן או מידע שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה מראש.

 1. שינויים באתר/חברה, תקלות והפסקות שירות:

11.1. האתר/חברה שומר את הזכות לשנות מעת לעת או להסיר את תוכן האתר/חברה מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת. האתר/חברה אינו מחויב לעדכן מידע או תוכן כלשהו באתר/חברה.

11.2. האתר/חברה לא יהיה אחראי כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו עבור שינוי, השעיה או הפסקת שירות כאמור.

11.3. האתר/חברה אינו מתחייב ששירותי האתר/חברה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר/חברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר/חברה או אצל מי מספקיו.

 1. מחיר הפריטים:

12.1. מחירים, זמינות הפריטים ותנאי רכישה אחרים עשויים להשתנות מעת לעת. האתר/חברה שומר לעצמו את הזכות לשנות את מגוון הפריטים או להפסיקם או לשנות את מחיר הפריטים המוצעים באתר/חברה ומחוצה לו, ללא הודעה מוקדמת.

12.2. בעת הזמנת פריט באתר/חברה, הרוכש אחראי לספק מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא. התשלום יבוצע בטרם קבלת ההזמנה. האתר/חברה רשאי לאמת את הפרטים שהוזנו לאחר ביצוע הזמנה, והוא רשאי לבטל או להגביל את ההזמנה בכל עת. במידה ובוצע תשלום עבור הזמנה שבוטלה, האתר/חברה יחזיר את סכום התשלום לאותו אמצעי התשלום.

12.3. אם, מכל סיבה שהיא, חברת כרטיס האשראי תסרב להעביר את סכום התשלום בגין הזמנה שביצעת, האתר/חברה יהיה רשאי להשהות או להפסיק לאלתר את מתן השירות והוא רשאי לדרוש את התשלום בתוספת עלות שנגרמה לאתר/חברה עקב הסירוב (לרבות קנסות מצד צד שלישי) באמצעים אחרים, לשיקול דעתו של האתר/חברה. במידה והאתר/חברה יאלץ לנקוט בהליכים משפטיים לגביית יתרות תשלום, הרוכש מתחייב לשפות את האתר/חברה בכל ההוצאות שיגרמו לו, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט נוספות.

12.4. רכישת פריטים באתר/חברה כפופה לתנאים ולהגבלות נוספות אשר יפורטו באתר/חברה.

 1. מדיניות אספקה (משלוחים):

13.1. מחירים, זמינות הפריטים ותנאי רכישה אחרים עשויים להשתנות מעת לעת. האתר/חברה שומר לעצמו את הזכות לשנות את מגוון הפריטים או להפסיקם או לשנות את מחיר הפריטים המוצעים באתר/חברה ומחוצה לו, ללא הודעה מוקדמת.

13.2. בעת הזמנת פריט באתר/חברה, הרוכש אחראי לספק מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא. התשלום יבוצע בטרם קבלת ההזמנה. האתר/חברה רשאי לאמת את הפרטים שהוזנו לאחר ביצוע הזמנה, והוא רשאי לבטל או להגביל את ההזמנה בכל עת. במידה ובוצע תשלום עבור הזמנה שבוטלה, האתר/חברה יחזיר את סכום התשלום לאותו אמצעי התשלום.

12.3. אם, מכל סיבה שהיא, חברת כרטיס האשראי תסרב להעביר את סכום התשלום בגין הזמנה שביצעת, האתר/חברה יהיה רשאי להשהות או להפסיק לאלתר את מתן השירות והוא רשאי לדרוש את התשלום בתוספת עלות שנגרמה לאתר/חברה עקב הסירוב (לרבות קנסות מצד צד שלישי) באמצעים אחרים, לשיקול דעתו של האתר/חברה. במידה והאתר/חברה יאלץ לנקוט בהליכים משפטיים לגביית יתרות תשלום, הרוכש מתחייב לשפות את האתר/חברה בכל ההוצאות שיגרמו לו, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט נוספות.

13.4. רכישת פריטים באתר/חברה כפופה לתנאים ולהגבלות נוספות אשר יפורטו באתר/חברה.

13.5. הזמנות בתחומי מדינת ישראל יטופלו ויסופקו בלוחות הזמנים הבאים:

13.5.1. עד 8 ימי עסקים לא כולל יום ההזמנה: באמצעות שליח עד הבית בעלות של 35 ש״ח עבור דמי משלוח;

13.5.2. בתיאום מראש: איסוף עצמי בהתאם לימי ושעות הפעילות, ללא עלות דמי משלוח.

13.5. ״יום עסקים״ – ימי ראשון עד חמישי, להוציא ימי שבתון של כלל המשק, ערבי חג וימים בהם הבנקים בישראל לא עובדים.

13.6. עלות המשלוח עשויה להתעדכן מעת לעת בהתאם לאמור בעת ביצוע ההזמנה באתר/חברה.

13.7. אין סכום מינימום להזמנה באתר/חברה.

13.8. במקרה שבו פריט שהוזמן באתר/חברה אינו זמין במלאי, האתר/חברה יעדכן את המזמין. במידה והמזמין לא יהיה זמין, האתר/חברה ישלח את ההזמנה ללא הפריט החסר.

13.9. במידה והלקוח לא יהיה נוכח בביתו בעת הגעת השליח, בשעה שתואמה אתו מראש, ההזמנה תוחזר ותשלח פעם נוספת לאחר תשלום דמי משלוח נוספים על ידי הלקוח.

13.10. אספקת הזמנות תתאפשר בכפוף לתנאים הבאים:

13.10.1. ישנה נגישות סבירה למקום ההזמנה;

13.10.2. אם מדובר בארגון, מוסד, קיבוץ או ישוב שלא ניתן להגיע אליהם ללא אישור מיוחד ו/או שאין בהם רישום מוסדר של רחובות ו/או מספרי בתים, ההזמנה תימסר לנקודת החלוקה המרכזית באותו המקום.

13.11. האתר/חברה לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שיגרם כתוצאה של:

13.11.1. כוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר/חברה;

13.11.2. נסיבות הקשורות לחברת השליחויות ו/או לדואר ישראל ו/או חברת ספידוש;

13.11.3. תקופות חגים ו/או בתקופות הקודמות לחגים, לרבות בחודשים נובמבר- דצמבר בהם מתקיימים חגי האינטרנט;

13.11.4. סגירת המשק כך שפעילות האתר/חברה ו/או ספקיו ו/או נותני שירותיו יפגעו, מכל סיבה שהיא.

 1. מדיניות החזרות, שינוי וביטול הזמנות:

14.1. בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה תועברו לאתר/חברה באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון.

14.2. החזר, שינוי או ביטול הזמנה יתאפשרו בהחזר כספי או בהחלפה בטווח זמן של עד 14 יום לאחר קבלת הלקוח את ההזמנה.

14.3. ההחזר הכספי יעשה באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את ההזמנה.

14.4. אם ההחזר, השינוי או הביטול יתבקשו לאחר 14 יום מקבלת ההזמנה, בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה יתאפשרו בכפוף לשקול דעתו הבלעדי של האתר/חברה.

14.5. החזרה, שינוי או ביטול יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר/חברה המאשרת זאת.

14.6. במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו מפני שהלקוח התחרט (ולא עקב פגם או אי התאמה) ואושרו על ידי האתר/חברה, יחולו ההוראות הבאות:

14.6.1. הלקוח ישיב את הפריט לאתר/חברה (על חשבונו) כאשר הוא סגור באריזתו המקורית;

14.6.2. לא נעשה בפריט שימוש מכל סוג שהוא;

14.6.3. הפריט יוחזר בצירוף חשבונית עסקה או הוכחת עסקה ותעודת האחריות;

14.6.4. העלויות הכרוכות בהחזרת ההזמנה תחולנה על הלקוח;

14.6.5. יגבו דמי ביטול בגובה 5% מסכום הפריט או בסך 100 ש״ח (לפי הנמוך מבניהם).

14.6. במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו מפני שהלקוח התחרט (ולא עקב פגם או אי התאמה) ואושרו על ידי האתר/חברה, יחולו ההוראות הבאות:

14.7. במקרה של החלפת פריט, העלויות הכרוכות בהחזרת הפריט ושליחתו מחדש יחולו על הלקוח בלבד.

14.8. במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו עקב פגם בפריט, האחריות לאיסוף או החלפת הפריט הפגום מבית הלקוח תחול על האתר/חברה אך האתר/חברה רשאי לדרוש מהלקוח שישלח את הפריט הפגום אליו באמצעות הדואר (על חשבון האתר/חברה) והאתר/חברה ידאג לתיקון או להחלפת הפריט ככל וישלח בדואר יבוצע החזר כספי לאחר שהלקוח יציג עלות משלוח בדואר ישראל.

14.9. פריט שיוגדר כפגום על ידי הלקוח ייבדק על ידי האתר/חברה. אם לאחר בדיקת האתר/חברה הפריט ימצא תקין, הלקוח לא יקבל החזר כספי ויהיה באפשרותו לבקש את שליחת הפריט חזרה אליו בכפוף לתשלום דמי משלוח פעם נוספת.

14.10. לא תתאפשר החזרת פריטים שיוצרו במיוחד עבור הלקוח על פי דרישות או מידות מיוחדות, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

14.11. לא תתאפשר החזרת הזמנת Back Order.

14.12. ביטול ו/או החזרה של פריטים שנרכשו באתר/חברה במסגרת מבצע יתאפשרו לאחר 48 שעות בלבד מעת קבלת המשלוח ו/או 5 ימים מעת קבלת המשלוח עבור החלפת פריט.

14.13. האתר/חברה מבקש אם מדובר בבקשה להחזר, שינוי או ביטול תועבר על כך הודעה לאתר/חברה בתוך יומיים ממועד קבלת הלקוח את ההזמנה.

14.14. האמור בסעיף 14 לעיל כפוף להוראות ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

 1. סמכות שיפוט:

15.1. על תקנון זה והשימוש באתר/חברה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

15.2. לבתי המשפט במחוז השיפוט של בית המשפט המחוזי בתל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון ו/או למחלוקות משפטיות שיתגלו בינך לבין האתר/חברה.

 1. דיוק/ תיקונים טכניים ואחרים:

16.1. האתר/חברה בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמו שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. האתר/חברה שומר על זכותו לתקן טעויות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור ולעדכן את המידע באתר/חברה בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

 1. אחריות האתר/חברה:

17.1. התכנים באתר/חברה ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. המשתמש באתר/חברה מסכים כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר/חברה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו והשימוש באתר/חברה יהיה על אחריותו הבלעדית של המשתמש באתר/חברה.

17.2. המשתמש באתר/חברה מסכים כי השימוש באתר/חברה ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה. האתר/חברה אינו מתחייב כי תכנים ושירותים המתפרסמים באתר/חברה, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל משתמש. האתר/חברה לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם, לרבות: (1) שגיאות, טעויות ואי-דיוקים; (2) נזק לגוף או לרכוש, מכל סוג, הנגרם עקב השימוש באתר/חברה ו/או רכישה באתר/חברה; (3) הפרעה בגישה לאתר/חברה או מהאתר/חברה; (4) כל באג, וירוס, סוסי טרויאני וכיו״ב שעלולים להיות מועברים לאתר/חברה על ידי צד שלישי כלשהו.

17.3. אין לראות במידע המופיע באתר/חברה משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של הפריטים הנמכרים בו. האתר/חברה לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר/חברה ו/או בקישורים לאתר/חברהים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בפריטים אשר מוצגים על ידו.

17.4. חומרי הגלם מהם עשויים הפריטים המוצגים באתר/חברה (לדוגמה כסף) עשויים לעורר תופעות אלרגיות לאחר מגע צמוד עם העור. במקרים אלו, יש להסיר את הפריט ולפנות לייעוץ אצל רופא. תופעות אלרגיות כאמור עשויות להתפתח גם לאחר תקופה ממושכת שהפריט בא במגע עם העור.

17.5. אחריות האתר/חברה לפריט פגום מוגבלת להחלפת הפריט או שווי הפריט. החבות הכוללת של האתר/חברה ביחס לכל פריט לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של אותו הפריט.

17.6. פריטים המופיעים באתר/חברה מיוצרים על ידי צדדים שלישיים לעיתים. לקוחות האתר/חברה מאשרים ומצהירים כי הם מודעים לכך וכי הם יישאו באחריות לפנות ולדרוש מהיצרן פיצוי בגין כל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם להם בעקבות שימוש בפריט.

17.7. יש לפעול על פי הוראות השימוש המגיעות עם הפריט. האתר/חברה לא יהיה אחראי לפגם ו/או נזק במוצרים שנגרם כתוצאה מאי מילוי הוראות השימוש, והאחריות תחול על הלקוח בלבד.

17.8. כל הפריטים באתר/חברה מכוסים באחריות, למעט שבר בפריט ו/או נפילת אבנים, בכפוף למילוי הוראות השימוש המגיעות עם הפריט.

17.9. תמונות הפריטים באתר/חברה מוצגות לצורכי המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו"ב בין הפריט, כפי שהוא מוצג באתר/חברה, לבין הפריט שיסופק ללקוח. טעות סופר בתיאור פריט ו/או מחירו לא תחייב את האתר/חברה.

17.11. האתר/חברה ממליץ לגולשים באתר/חברה לנהוג כצרכנים נבונים וזהירים, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר/חברה ובכלל זה את המידע ביחס לפריט עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר באתר/חברה.

 1. שונות:

18.1. תנאי תקנון זה מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש באתר/חברה. אי מימוש או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד האתר/חברה על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה. האתר/חברה יהיה רשאי להמחות לאחרים את כל או חלק מזכויותיו ו/או חובותיו בתקנון זה.

18.2. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

 1. צרו קשר:

19.1. האתר/חברה מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר/חברה ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר/חברה תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

פאלפון: 052-798-7759

מייל: noadahan2001@gmail.com